Медиа мониторинг

Клипинг и медиа мониторинг на преса, радио и телевизия, интернет. Всички национални, регионални и периодични издания, 20+ електронни медии, 2000+ интернет източници.