Мониторинг на реклами в печата

Мониторинг и клипинг на реклами в целия национален, регионален и периодичен печат. Използваме рамка за клипинг по предварително зададени от вас критерии.